Διαχειριστείτε την ανικανότητα με θετικότητα: Αντιμετωπίζοντας την απώλεια θέσης εργασίας ή το οικονομικό άγχος

Η απώλεια μιας θέσης εργασίας ή το οικονομικό άγχος μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά την ψυχολογική κατάσταση κάποιου. Όταν αντιμετωπίζουμε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, μπορεί να αναπτυχθεί μια αίσθηση ανικανότητας, απόγνωσης και απομόνωσης. Η χρήση της θετικότητας μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των αρνητικών συναισθημάτων και να δώσει μια δόση … Read more

Continue Reading